Archiwum

Informację o zmianie legitymacji PZŁ.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Jak wiecie z pewności nasze legitymacje są ważne do końca roku 2018. Dlatego też w trybie pilnym proszę o wydrukowanie załączonej w mailu ankiety danych osobowych, wypełnienie jej CZYTELNE pismem DRUKOWANYM, podpisanie. Do tego potrzebne jest również zdjęcie – takie, jak do dowodu, paszportu, legitymacji. Zdjęcia proszę dosłać mailem zeskanowane albo w wersji elektronicznej. Jeśli ktoś nie ma skanera lub wersji elektronicznej, to zdjęcie papierowe proszę dostarczyć wraz z ankietą danych osobowych na Walne Zebranie Członków Koła w sobotę 28 kwietnia 2018. Wypełniona i podpisana ANKIETA DANYCH OSOBOWYCH musi być w oryginale dostarczona na Zebranie lub do Sekretarza koła. Jeśli ktoś będzie nieobecny podczas zebrania proszę przesłać listem poleconym lub osobiście do kolegi Sekretarza ankietę wraz ze zdjęciem.
Na podstawie danych z ankiet oraz zdjęć będziemy wprowadzać dane do systemu generowania legitymacji, następnie gotowe pliki ZO PZŁ będzie dosyłać na serwer, do producenta legitymacji – Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Koszt legitymacji wynosi 30 pln.


Walne zgromadzenie członków koła

Zarząd Koła informuje, że w dniu 28 kwietnia 2018 roku (sobota), o godz. 13.00, w Sierakowicach w sali ORLIK odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła.
OBECNOŚĆ WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOŁA OBOWIĄZKOWA !


W dniu 27.01.2018r. odbędzie się dodatkowe polowanie zbiorowe w obwodzie 102, Kamionka i Smolniki, które zakończy sezon. Zbiórka godz. 8.00 baza w Borowym Lesie.


Zebranie szkoleniowe

Koleżanki i Koledzy,
Zebranie szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa na polowaniach odbędzie się w Hubertówce w Borowym Lesie dnia 30.09.2017 o godzinie 14-tej.
Obecność obowiązkowa.


Okręgowa Rada Łowiecka PZŁ w Gdańsku prosi kolegów o zapewnienie jak najszerszego udziału kolegów myśliwych w XIV  Festiwalu Kultury Łowieckiej „Knieja 2017 ” w Sierakowicach i Ostrzycach w dniu 15.07.2017 r.

Szczegółowy program Festiwalu został przesłany do koła oraz jest umieszczony na stronie Zarządu Okręgowego w Gdańsku

www.gdansk.pzlow.pl

Program festiwalu jest bardzo atrakcyjny, zawiera też  elementy edukacyjne np z zakresu kynologii,oceny wieńców jeleni czy nauki wabienia jeleni byków.

Zachęcamy też do udziału w biesiadzie w Mirachowie.

Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz bór”.

Z upoważnienia Prezesa ORŁ Ryszard Mazurowski Przew.Komisji Kult. Łowieckiej


Święto Rogacza

Jak co roku, tradycyjnie organizujemy w naszym kole łowieckim „Święto Rogacza”, które odbędzie się w tym roku dniu 24 czerwca 2017 roku o godzinie 14.00 na terenie Hubertówki. Podczas święta odbędzie się uroczyste wręczenie Albumu 50-lecia Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Gdyni.


Ważna wiadomość dla członków koła

Coroczny trening strzelecki wraz z przystrzeliwaniem broni do celów łowieckich odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku od godziny 15.00 – 18.00 na terenie strzelnicy Okręgowego Związku Łowieckiego w Gdańsku, przy ulicy Jaśkowa Dolina 114. Obecność kolegów myśliwych obowiązkowa


Walne zgromadzenie członków koła

Zarząd Koła informuje, że w dniu 29 kwietnia 2017 roku (sobota), o godz. 14.00, w Sierakowicach w sali ORLIK odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła. Szczegółowy Porządek Obrad znajdziecie w dziale Dla Członków.

OBECNOŚĆ WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOŁA OBOWIĄZKOWA !


Szanowni koledzy,

Przypominamy, że dnia 5 listopada 2016 roku odbędzie się Polowanie Hubertowskie, które zaczynamy jak co roku msza świętą o godz. 8.00 w kościele w Gowidlinie.


UWAGA !!! Polowanie zbiorowe, które miało się odbyć w sobotę 29 października 2016 odbędzie się w niedzielę dnia 30 października 2016 roku z powodu obowiązkowej inwentaryzacji dzika. Godzina zbiórki 8.00 u kolegi Stanisława Bigusa w Głodnicy.


Zarząd Koła informuje, że w dniu 01 października 2016 roku (sobota), o godz. 14.00, na terenie bazy myśliwskiej Borowy Las odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła oraz Szkolenie dotyczące zachowania przepisów bezpieczeństwa podczas polowań. OBECNOŚĆ WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOŁA OBOWIĄZKOWA !


Szanowni koledzy w dniach od 19 sierpnia od 17:00 do dnia 21 sierpnia do godziny 24:00 będą prowadzone obserwacje zwierzyny na obu obwodach łowieckich W związku z powyższym w ten weekend nie będzie można polować ani zasiadać na urządzeniach łowieckich

Z poważaniem łowczy koła
Karol Jankowski


Zabawa myśliwska KŁ im. Wojskiego

Koleżanki i Koledzy, dnia 3 września nasze Koło Łowieckie organizuje dla nas i naszych przyjaciół zabawę w Mirachowie. Gorąco zachęcamy wszystkich do udziały w naszej, wspólnej plenerowej imprezie. Szczegółowe informacje u Łowczego Koła.


Biesiada myśliwska

W dniu 30/07/2016 w Mirachowie odbędzie się Biesiada Myśliwska. Organizator :Pomorskie Towarzystwo Miłośników Muzyki i Kultury Łowieckiej /impreza biletowana/.

Gwiazda wieczoru Krzysztof Daukszewicz. Bilety do nabycia u Pani Knutt w Strzepczu.


XIII Festiwal Kultury Łowieckiej Knieja 2016 – Sierakowice
15-16 lipiec 2016 r.

Program:

15 lipca
Amfiteatr SZEROKOWIDZE
– godz. 19:00 – koncert galowy z okazji jubileuszu 35-lecia KZPiT Sierakowice, występy zespołów zaprzyjaźnionych

16 lipca
– godz. 10:00 – XII Kaszubski Przegląd Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej, Przegląd o „Fanfarę Żurawia”, II Kaszubski Konkurs Oceny Poroży Jeleni

Ołtarz Papieski:
– godz. 15:30 – koncert laureatów XII Kaszubskiego Przeglądu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej
– godz. 16:00 – Msza Święta Hubertowska, parada ulicami Sierakowic

Amfiteatr SZEROKOWIDZE:
– od godz. 17:00 – koncerty zespołów, pokazy pracy sokołów, gwiazda wieczoru – zespół Frekay Boys

Imprezy towarzyszące:
– kiermasze zacnego jadła, napitku i rękodzieła
– kiermasze myśliwskie, łucznicy
– kuchnia kaszubska i myśliwska
– kącik przyrodniczy dla dzieci
– strzelnica


Święto Rogacza

Jak co roku, tradycyjnie organizujemy w naszym kole łowieckim „Święto Rogacza”, które odbędzie się w tym roku dniu 18 czerwca 2016 roku o godzinie 14.00.


Ważna wiadomość dla członków koła

Coroczny trening strzelecki wraz z przystrzeliwaniem broni do celów łowieckich odbędzie się 9 czerwca 2016 roku od godziny 10.00 – 18.00 na terenie strzelnicy Okręgowego Związku Łowieckiego w Gdańsku, przy ulicy Jaśkowa Dolina 114. Obecność kolegów myśliwych obowiązkowa.