Historia Koła

POWSTANIE.
Początki Koła Łowieckiego im.,, Wojskiego’’ datują się na druga połowę roku 1965 tj. uchwała z dnia 2 grudnia. Powstało przez podział byłego Koła Łowieckiego przy Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni na dwa odrębne Koła, a mianowicie na;
– Koło Łowieckie przy Stoczni Komuny Paryskiej,
– Koło Łowieckie im. ,, Wojskiego’’ w Gdyni.
Ówczesny status Koła, czynił je ściśle podległym i nadzorowanym przez Zarząd Wojewódzki w Gdańsku.

NAZWA KOŁA;
Pochodzi od epopei Adama Mickiewicza pod tytułem ,,Pan Tadeusz’’, gdzie jednym z bohaterów jest znawca i miłośnik polowania Wojski Hreczecha. W dawnej Polsce Wojski był prawnym opiekunem kobiet i dzieci w czasie gdy szlachta wyruszała na wyprawę wojenna.

O polowaniu opowiada cytat;

"Głupi niedźwiedziu gdybyś w mateczniku siedział,
 Nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział;
 Ale czyli pasieki zwabiła cie wonność,
 Czy uczułeś do owsa dojrzałego skłonność,
 Wyszedłeś na brzeg puszczy, gdzie się las przerzedził,
 I tam zaraz obsaczniki, chytre nasłał szpiegi,
 By poznać, gdzie popasasz i gdzie masz noclegi;
 Teraz Wojski z obława, już od matecznika
 Postawiwszy szeregi, odwrót ci zamyka."

Założycielami byli nastepujacy koledzy:
– Auron Marian
– Chrulski Czesław
– Kozak Józef
– Dudzinski Zbigniew
– Fojut Alfons
– Kaczmarek Henryk
– Kakol Józef
– Lalowski Stefan
– Stachewicz Franciszek
– Wios Kostas
– Okarmus Marian
– Józefiak Stanisław
– Sawicki Stanisław
– Wronski
Skład socjalny Koła podany Prezydium ówczesnej Rady Narodowej w Pucku to 7 robotników, 2 pracowników umysłowych, młodzie ucząca się,inni – 4.

WŁADZE KOŁA.
Od założenia Koła do chwili obecnej w zarządzie zasiadali; 1965r Fojut Alfons – prezes Konkol Józef – łowczy Chrulski Czesław – sekretarz Cyman Jan – skarbnik 1968r Józef Dworak – prezes Czesław Głowala – łowczy Stanisław Puciata – sekretarz Jerzy Markowski – skarbnik 1974r Czesław Chrulski – prezes Czesław Głowala –łowczy Władysław Biernacki – sekretarz Mieczysław Boraczynski – skarbnik 1980r Mieczysław Boraczynski – prezes Władysław Biernacki – łowczy Bronisław Jebierczyk – sekretarz Mieczysław Boraczynski – skarbnik 1983r Czesław Chrulski – prezes Władysław Biernacki – łowczy Edward Dembiński – sekretarz Gorysław Gierek – skarbnik Mieczysław Boraczyński – skarbnik po rezygnacji z funkcji Gorysława Giezka 1985r Kazimierz Utkowski – prezes Bronisław Jębierczyk – łowczy Edward Debinski – sekretarz Zbigniew Waśniewski – skarbnik 1987r Edward Dembiński – prezes Bronisław Jębierczyk –łowczy Władysław Biernacki – sekretarz Mirosław Lech – skarbnik 1992r Edward Debinski- prezes Mirosław Lech – łowczy Władysław Murawski – skarbnik Piotr Hancyk – sekretarz 1993r Kazimierz Utkowski – prezes Norbert Jałowski – łowczy Ewa Giezek – sekretarz Władysław Murawski – sekretarz 1995/1996r Kazimierz Utkowski – prezes Kazimierz Żak – łowczy Józef Studziński – sekretarz Władysław Murawski – skarbnik 2000/2003r Tadeusz Kukawka – prezes Jacek Waśniewski – sekretarz Witold Trojanowski – skarbnik Kazimierz ak – łowczy 2004r Tadeusz Kukawka – prezes Kazimierz ak – łowczy Witold Trojanowski – sekretarz Piotr Dembiński – skarbnik 2005/2006r Tadeusz Kukawka – prezes Józef Studziński – łowczy Piotr Hancyk – podłowczy Piotr Dembiński – sekretarz Witold Trojanowski – skarbnik 2007/2008 Tadeusz Kukawka – prezes Stanisław Pranga – łowczy Piotr Dembiński – sekretarz Robert Łuszcz – skarbnik Członkowie od momentu powstania; Auron M, Chrulski Czesław, Dudzinski Zbigniew, Fojut Alfons, Kaczmarek Henryk, Konkol Zbigniew, Kozak Józef, Lalowski Stefan, Stachewicz Franciszek, Wios K, Józefiak Stanisław, Okarmus Marian, Sawicki Stanisław, Jadach Jan, Jeka Eugenia, Markowski Jerzy, Plichta Józef, Szuryga Roman, Went Szczepan, Strzelec Henryk, Głowala Czesław, Puciata Stanisław, Dworak Józef, Mickiewicz Stanisław, Maciejewski Ryszard, Waśniewski Zbigniew, Baczewski Witold, Wirowski Karol, Studziński Zdzisław ,Janczyszyn Ludwik, Wieczorek Franciszek, Hirnle Józef, Stępka Zbigniew, Biernacki Władysław, Bojanowski Józef, Boraczyński Mieczysław, Chmiel Leon, Chmiel Jolanta, Giezek Gorysław, Jałowski Norbert, Kukawka Tadeusz, Jębierczyk Bronisław, Kryński Bronisław, Mydlarski Władysław, Wielgosz Andrzej, Brunka Franciszek, Studziński Józef, Mosakowski, Władysław, Koziak Jerzy, Władysław, Koziak Dembiński Edward, Drywa Antoni, Lech Mirosław, Murawski Władysław, Utkowski Kazimierz, Wenta Tadeusz, Żak Kazimierz, Drywa Jan, Gawryś Antoni, Giezek Ewa, Zadrożny Jan, Trojanowski Witold, Suchta Zbigniew, Szybalski Jerzy, Dembiński Piotr, Rysiński Jerzy, Mikrut Wiesław, Hancyk Piotr, Wierciak Zygmunt, Lenarcik Zbigniew, Żak Henryk, Kreft Jan, Bohdan Polonis,

GOSPODARKA ŁOWIECKA.
Początkowo Koło dzierżawi obwody: polno leśny nr.172,, Połchowo” w powiecie Puck, obejmował on Rekowo Las, Sławutówko, Smolne, Łąki. Obwód łowiecki nr.193,,Linia” powiat Wejherowo obejmuje n Tłuczewo, Niepoczołowice, Nowa Hutę, Kamienna Górę. W późniejszym okresie ze względu na położenie obwodu została dokonana zamiana i Koło otrzymało w zamian za obwód w powiecie puckim tereny w okolicy Gowidlina – obecny obwód nr.68 Myśliwi posiadali wówczas możliwość odpoczynku w czasie polowań i wykonywania wspólnej pracy na rzecz łowiska w pomieszczeniach przy leśniczówkach w Kamiennej Górze /Mirachowo/ i w Kamionce. Z wielka przyjemnością koledzy myśliwi wspominają gościnność leśniczego pana Bogdana Manysia, który obecnie jest na emeryturze, przez wiele lat leśniczówka państwa Manysiów była mała baza myśliwską. Na terenie obwodu nr 68 leśniczy z Kamionki kolega Melchior Suchta gościł myśliwych naszego Koła w zaimprowizowanej bazie myśliwskiej na terenie leśniczówki. Wówczas narodził się pomysł stworzenia prawdziwej bazy myśliwskiej w obwodzie nr 68 w Borowym Lesie. Dzięki przychylności naszego kolegi myśliwego i równocześnie leśniczego Pana Melchiora Suchty wydzierżawiono siedlisko ze stara obora, która przebudowano na bazę myśliwska, Bardzo duży wkład pracy włożyli wszyscy myśliwi, ale szczególnie należy wyróżnić kolegów; Kazimierza Utkowskiego, Edwarda Debinskiego, Piotra Żaka, Władysława Biernackiego. Baza myśliwska nazwana przez nas,,Hubertówka”jest miejscem spotkań myśliwych, odpoczynku dla ich rodzin i długich nie kończących się opowiadań o przygodach myśliwskich. Coroczne polowanie,,Hubertowskie” kończy się biesiada myśliwską,która odbywa się wspólnie z rodzinami i naszymi przyjaciółmi. Baza myśliwska była kilkakrotnie modernizowana i remontowana, wymaga jeszcze wiele pracy i troski, aby stała się baza z prawdziwego zdarzenia. W ostatnich latach na terenie naszego obwodu nr 68 w Borowym Lesie odbywają się wiosenne próby polowe, które odbywają się w celu sprawdzenia wrodzonych zdolności młodych psów myśliwskich i ich przydatności w czasie polowania. W 2002 roku w próbach uczestniczyło 11 psów reprezentujących osiem różnych ras. W roku następnym tj. 2003 brało udział już 28 psów. Natomiast w 2008 roku przewidziano dwa dni prób pracy psów myśliwskich; próby pracy wyłów i psów myśliwskich małych ras, oraz konkurs retrieverów kl. A. Próby pracy psów myśliwskich ujęte są w Kalendarzu Imprez Kynologicznych w 2004 roku. Obwód 43 położony w gminie Linia obejmuje okolice Tłuczewa i Niepoczołowice a take północna cześć lasów mirachowskich. Jest to obwód leśny o powierzchni ogółem 4000 ha, posiadający 2902ha lasów. Ze zwierzyny grubej występuje jeleń, sarna, dzik. Przepiękne tereny o zróżnicowanym krajobrazie, liczne zbiorniki wodne, jeziora,rzeka Łeba, Kaszubski Park Krajobrazowy,szlaki turystyczne, Diabelski Kamień jeziora Kamienne, Lubygość, Potęgowo. Obwód 68. Położony jest w malowniczej gminie Sierakowice na północ i na zachód od jeziora Gowidlińskiego. Ogólna powierzchnia obwodu 4130 ha, w tym lasy stanowią 1546 ha. Dzik i sarna to podstawowa zwierzyna gruba tych terenów, w okresie jesiennym równie jeleń. Mało zajęcy i dość dużo lisów. W obwodzie znajduje się kilka jezior bogatych w liczne ptactwo wodne. W obydwu obwodach nie występują kuropatwy i bażanty. Koło posiada liczne urządzenia łowieckie w postaci paśników, magazynów, ambon, lizawek. Urzadzenia łowieckie są pod właściwą troska myśliwych. Co roku budowane są nowe urządzenia łowieckie. Koło uprawia take poletka,łąki na zbiór siana, pasy zaporowe. Zapasy zebrane z pól i łąk umożliwiają dobre bytowanie zwierzyny w okresie zimowym.