Lista zwierząt łownych

1)  zwierzyna gruba:

a)    łoś (Alces alces),

b)    jeleń szlachetny (Cervus elaphus),

c)    jeleń sika (Cervus nippon),

d)    daniel (Dama dama),

e)    sarna (Capreolus capreolus),

f)    dzik (Sus scrofa),

g)    muflon (Ovis aries musimon);


2)  zwierzyna drobna:

a)    lis (Vulpes vulpes),

b)    jenot (Nyctereutes procyonoides),

c)    borsuk (Meles meles),

d)    kuna leśna (Martes martes),

e)    kuna domowa (Martes foina),

f)    norka amerykańska (Mustela vison),

g)    tchórz zwyczajny (Mustela putorius),

h)    szop pracz (Procyon lotor),

i)    piżmak (Ondatra zibethicus),

j)    zając szarak (Lepus europaeus),

k)    dziki królik (Oryctolagus cuniculus),

l)    jarząbek (Tetrastes bonasia),

m)    bażant (Phasianus ssp.),

n)    kuropatwa (Perdix perdix),

o)    gęś gęgawa (Anser anser),

p)    gęś zbożowa (Anser fabalis),

r)    gęś białoczelna (Anser albifrons),

s)    krzyżówka (Anas platyrhynchos),

t)    cyraneczka (Anas crecca),

u)    głowienka (Aythya ferina),

w)    czernica (Aythya fuligula),

x)    gołąb grzywacz (Columba palumbus),

y)    słonka (Scolopax rusticola),

z)    łyska (Fulica atra).

2. Do zwierzyny płowej zalicza się gatunki zwierząt łownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-e.
3. Do drapieżników zalicza się gatunki zwierząt łownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-h.