Nasze Łowiska

Koło Łowieckie im. „Wojskiego” Gdynia dzierżawi 2 obwody o łącznej powierzchni całkowitej – 8931 ha.

Obwód łowiecki Nr 74

Pierwszy z nich obwód 74 o nazwie Kamienna Góra ma powierzchnię 4552 ha. Jest to obwód polny, zaliczanym do terenów słabych. Jest położony na styku powiatów kartuskiego i wejherowskiego. Granica zewnętrzna obwodu przebiega; z miejscowości Linia drogą do miejscowości Tłuczewo, skąd rzeką Łebą przez miejscowość Miłoszewo i Nowa Huta do Jeziora Lubygość, i południowym brzegiem tego jeziora biegnie do drogi prowadzącej do miejscowości Kamienicki Młyn, i drogą tą dobiega do tej miejscowości, skąd torem kolejowym przez miejscowość Niepoczołowice biegnie do b. stacji kolejowej Linia, skąd drogą dobiega do miejscowości Linia.

74

Grunty leśne stanowią powierzchnię 1637 ha. ( w tym lasy niepaństwowe o powierzchni 956 ha.). Powierzchnia użytkowa wynosi 4332 ha. Lasy państwowe administrowane są przez Nadleśnictwo Kartuzy. Cały obwód nadzorowany jest przez Nadleśnictwo Strzebielino. Lasy Mirachowskie stanowią część Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. W formie rezerwatów objęto ochroną 3 rezerwaty na terenie dzierżawionego obwodu i noszą nazwy; „Jezioro Lubygość”, „Szczelina Lechicka”’, „Żurawie Błota”’.

W północnej części Lasów Mirachowskich dominują lasy bukowo – dębowe i cenne przyrodniczo siedliska łęgowe ( w miejscach źródlisk ). W tym kompleksie występuje również : sosna, świerk, brzoza i inne. Występuje penetracja turystyczna okolic jeziora Kamienne i jezior Potęgowskich. W południowo – zachodniej części obwodu dużo gruntów wykupili turyści z Trójmiasta, tereny te są ogrodzone i intensywnie penetrowane, przez co nie występują tam warunki do bytowania zwierzyny.

Inwentaryzacja zwierzyny wykazała obecność w terenie :

  • 36 szt. jeleni
  • 114 szt. sarny ( populacja w dobrym stanie ilościowym),
  • 17 szt. dzików.
  • Z drobnej zwierzyny występuje w ustabilizowanej populacji z tendencją do wzrostu ,- zając 52 szt., sporadycznie kuropatwa ,- 20 szt. Drapieżniki : lis, borsuk, jenot, kuny, tchórze.

Urządzenia łowieckie stanowią; 14 ambon, 10 paśników, 30 lizawek.

Obwód łowiecki Nr 102

Drugi z nich obwód 102 ma powierzchnię całkowitą 4379 ha., jest obwodem polnym, słabym, położony na terenie powiatu Kartuskiego i gmin Sierakowice, Sulęczyno. Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości Łyśniewo Sierakowickie drogą przez miejscowość Gowidlino, Lemany, Borek Kamienny i Kistowo do granicy powiatu kartuskiego, dalej granicą powiatu kartuskiego do drogi Bochowo – Skórzniki i drogą tą biegnie przez miejscowość Skórzniki i Janowo do miejscowości Łyśniewo Sierakowickie.

102

Grunty leśne stanowią powierzchnię 1493 ha. ( w tym lasy niepaństwowe pow. 604 ha.). Lasy państwowe administrowane są przez Nadleśnictwo Kartuzy i w niewielkim stopniu przez Nadleśnictwa Cewice i Lipusz. Dwa większe skupiska leśne położone są w środkowej i północno – zachodniej części obwodu. Dominuje sosna i inne drzewa jak; buk, dąb, brzoza. Pola uprawiane przez indywidualnych rolników roślinami niezbędnymi do własnej produkcji tj. chowu bydła i trzody. W ostatnim okresie następuje wzrost zasiewów roślinami wysokobiałkowymi, w tym kukurydzy paszowej i rzepaku.

Inwentaryzacja zwierzyny na dzień 10.03.2014r. wykazała obecność w terenie :

  • 35 szt. jeleni ( tylko przejściowy),
  • 158 szt. sarny ( populacja w dobrym stanie ilościowym i jakościowym),
  • 50 szt. dzików ( dzik przejściowy z kierunku zachodniego).
  • Wśród zwierzyny drobnej występuje : zając 50 szt., kuropatwa 15 szt. i drapieżniki ; lis, jenot, borsuk, kuny, tchórze.

Urządzenia łowieckie stanowią : 12 paśników, 26 lizawek, 20 ambon.

Baza myśliwska „Hubertówka”

Wizytówką obwodu 102 oraz naszego koła, jest usytuowana w środkowej części obwodu w rejonie Borowego Lasu chatka myśliwska nazwana od imienia patrona myśliwych „Hubertówką”. Przed siedzibą pomiędzy starymi drzewami lipy stoi poświęcona kapliczka z rzeźbą św. Huberta.

W latach 70-tych i 80-tych leśniczy z Kamionki kolega Melchior Suchta gościł myśliwych naszego Koła w prowizorycznej bazie myśliwskiej na terenie leśniczówki. Wówczas też narodził się pomysł stworzenia prawdziwej bazy myśliwskiej w obwodzie nr 102 w Borowym Lesie. Dzięki przychylności naszego kolegi myśliwego Koło wydzierżawiło siedlisko ze starą oborą, którą następnie przebudowano na bazę myśliwską.

hubertowka

Po roku 2000 została zbudowana na zewnątrz zadaszona wiata wraz z ławami i stołami umożliwiająca spotkania myśliwych na zewnątrz bazy.
Wiata została później rozbudowana o kolejną część i obecnie może pomieścić ponad 50 osób. Dodatkowo w roku 2006 wybudowano przy części biesiadnej kamienny grill wraz z paleniskiem.

wiata

W roku 2013 przeprowadzona została gruntowna renowacja bazy myśliwskiej, aby zyskała ona nowy wygląd na okrągłą. Wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane w 2014 i 2015 roku i odnowiona Hubertówka zyskała nowy, świeży blask na uroczystość 50-lecia istnienia Koła. Obecnie baza myśliwska – nazywana przez nas „Hubertówką” – jest miejscem spotkań myśliwych, odpoczynku i długich niekończących się opowiadań o myśliwskich przygodach. Coroczne polowanie „Hubertowskie” kończy się biesiadą myśliwską, która odbywa się wspólnie z rodzinami i przyjaciółmi myśliwych. Jest to także miejsce posiedzeń Zarządu Koła, Walnych Zgromadzeń oraz szkoleń myśliwskich. Nasza baza gości również Koleżanki i Kolegów organizujących konkursy i próby polowe psów myśliwskich.

hubertowka2