Okresy polowań – kalendarz 2022 / 2023

Terminarz polowań w sezonie łowieckim 2022 / 2023

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 29 czerwca 2022 roku przez Ministra Klimatu i Środowiska