Regulacje prawne

Nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej od sezonu łowieckiego 2023


Rozporządzenie dotyczące IGO – inwazyjnych gatunków obcych z dnia 9 grudnia 2022 roku


Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 7 listopada 2022


Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych


Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29.06.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne


Regulamin polowań – zmiana z dnia 10 września 2019 r


Ustawa Prawo Łowieckie z 20 maja 2020 r. Tekst jednolity ze zmianami


Ustawa Prawo Łowieckie z 20 grudnia 2019 r. Tekst jednolity ze zmianami


Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz


Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej – tekst ujednolicony


Ustawa Prawo Łowieckie tekst jednolity 2018


pdf

Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie – USTAWA z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw


pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 31 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych


pdf

Prawo łowieckie – zmiany od 1 stycznia 2017 roku


pdf

Prawo łowieckie


pdf

Statut Polskiego Związku Łowieckiego


pdf

Regulamin polowań


pdf

Zbiór zasad etyki i tradycji łowieckiej


pdf

Lista zwierząt łownych