Władze Koła


Zarząd Koła

Pełniący Obowiązki Prezesa Koła – kol. Maciej Dembiński
Pełniący Obowiązki Łowczego Koła – kol. Karol Brunke
Sekretarz – kol. Piotr Dembiński
Skarbnik – kol. Roman Rocławski


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – kol. Stanisław Pranga
Członek – kol. Jacek Waśniewski
Członek – kol. Władysław Mielewczyk
Członek – kol. Kazimierz Żak