Aktualności

Ważne komunikaty

1. W dniu 29 listopada 2016 roku (wtorek) w godzinach 13 – 17, w Okręgowym Zarządzie PZŁ w Gdańsku na ul. Jaśkowa Dolina, odbędzie się ocena prawidłowości odstrzału rogaczy  pozyskanych w sezonie 2016/2017. Ocena ponowna odbędzie się w biurze ZO 20 grudnia w godz.11 – 13.

2. Przypominamy Koleżankom i Kolegom, że w okresie polowań zbiorowych zgodnie z uchwałą naszego Koła nie polujemy w danym rejonie, gdzie ma się odbyć polowanie 7 dni przed planowaną datą polowania zbiorowego.

3. W związku z wprowadzeniem numeracji ambon (na obwodzie 102 ambony już posiadają numery) w przypadku planowanego polowania na ambonie prosimy o wpisanie do książki ewidencji polowań Rejonu oraz Numeru ambony, np. R2 – A6 (Rejon 2, Ambona 6). Wkrótce zostaną ponownie wykonane nowe mapki z aktualną lokalizacją ambon oraz naniesionymi numerami i zostaną umieszczone w skrzynkach. Prosimy również o nie zabieranie mapek ze skrzynek – na obwodzie 102 jedna z map zginęła.


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 października 2016 roku pożegnaliśmy naszego drogiego kolegę, wspaniałego przyjaciela, ś.p. Jana Krefta, który odszedł do krainy wiecznych łowów. Podczas ostatniej drogi, w której  towarzyszyła naszemu koledze także liczna delegacja kolegów myśliwych z naszego Koła, oddaliśmy cześć zmarłemu żegnając go gałązkami świerku. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

IMG_1721IMG_1733IMG_1736IMG_1748IMG_1759

Zarząd Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Gdyni