Aktualności

Badania lekarskie jednorazowo, a nie co 5 lat – ustawa podpisana

W dniu 20 kwietnia 2023 roku Prezydent podpisał ustawę o „likwidowaniu zbędnych barier administracyjnych i prawnych” w myśl której obowiązek regularnych badań myśliwych (wprowadzony w 2018 r. ) został zniesiony. Oznacza to, że myśliwi nie będą musieli co pięć lat poddawać się badaniom lekarskim i psychologicznym, lecz tylko jednorazowo przed uzyskaniem pozwolenia na broń.


Termin przedstawienia badań przesunięty!

W Dzienniku Ustaw z 29 marca 2023 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2023 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Stan zagrożenia epidemicznego został wydłużony do 30 kwietnia br. Dla myśliwych ma to istotne znaczenie w kontekście przedstawienia obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych w związku z posiadanym pozwoleniem na broń. Aktualny termin ich przedstawienia to 90 dni licząc od dnia 1 maja 2023 r. Czyli do dnia 31 lipca 2023 r. jako, że ostatni 90 dzień to niedziela 30 lipca  br.


Składka członkowska PZŁ na rok 2023

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r.

Wysokość składki:

 • normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł);
 • ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie (43 zł);
 • ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ: 115 zł plus ubezpieczenie (43 zł).

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła za sezon 2019/2020 i 2020/2021

W dniu 5 września 2021 roku w Hubertówce, w Borowym Lesie odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła za sezon 2019/2020 i 2020/2021 wraz z wyborami uzupełniającymi. Na zebranie przybyła większość członków Koła. Spotkanie odbyło się na wolnym powietrzu, przy pięknej, słonecznej pogodzie, zgodnie z wymogami sanitarnymi z uwagi na stan epidemiczny panujący na terenie kraju. Zebranie otworzył pełniący obowiązki Prezesa Koła kol. Maciej Dembiński. Po powitaniu zebranych wybrano Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz Komisję Skrutacyjną i Komisję Uchwał i Wniosków. W pierwszej części spotkania Zarząd Koła przygotował sprawozdanie z działalności za sezon 2019/2020. Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu otrzymali absolutorium. W czasie przerwy jak zawsze nie zabrakło ciepłego posiłku prosto z grilla i rozmów myśliwych na tematy bieżące. Następnie rozpoczęła się druga część spotkania – Walne Zgromadzenie Członków Sprawozdawcze za sezon 2020/2021. Zarząd odczytał sprawozdanie ze swojej działalności, Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Zarządu. W głosowaniu tajnym cały Zarząd otrzymał absolutorium. Podczas zebrania kol. Tadeusz Kukawka odebrał dyplom wraz z podziękowaniami z rąk p.o. Prezesa Koła Macieja Dembińskiego i pozostałych członków Zarządu, a także prezent od wszystkich Koleżanek i Kolegów z Koła, z uwagi na rezygnację ze stanowiska Prezesa w sierpniu 2020 roku. Pod koniec zebrania dokonano wyboru w głosowaniu tajnym Kolegi Karol Brunke na Łowczego Koła. Zebranie zakończyło się późnym popołudniem, a cały dzień pogoda sprzyjała zebranym.


Myśliwi w walce z ASF

Myśliwi są jedyną grupą społeczną próbującą efektywnie pokonać chorobę Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Rokrocznie na szacowanie i wypłacanie szkód łowieckich wyrządzanych przez dziki i inną zwierzynę myśliwi wydają 400 mln zł. Są to koszty ponoszone z prywatnych środków każdego myśliwego. 100 mln zł z tej kwoty to odszkodowania, pozostałe 300 mln to koszt paliwa, sprzętu i czasu poświęconego na ochronę pól i szacowanie szkód.

Tylko w bieżącym sezonie łowieckim, liczonym od kwietnia 2021, myśliwi wychodzili w łowisko 1,4 mln razy, co daje łącznie 5,6 mln godzin przepracowanych na rzecz państwa. Są to roboczogodziny, za które myśliwi nie dostają wynagrodzenia. Na pracę społeczną związaną z ochroną pól i szacowanie szkód łowieckich przeznaczają swój wolny czas.

Źródło: dane z ZG PZŁ, zdjęcie Diana Piotrowska


Łowczy krajowy w wywiadzie dla Gazety Wyborczej

Zachęcamy do przeczytania wywiadu, jaki z łowczym krajowym Pawłem Lisikiem, przeprowadził redaktor „Gazety Wyborczej” Robert Jurszo.

Link do wywiadu:

https://wyborcza.pl/7,177851,27651197,debata-lowiecka-prezes-pzl-to-dla-nas-wielka-tragedia-ze.html

Rozmowa zamyka cykl debaty o łowiectwie zaproponowanej przez „Gazetę Wyborczą”.

„Myślę, że w tym momencie najważniejsza jest edukacja i na nią chcemy stawiać. Musimy pokazać i wytłumaczyć społeczeństwu po co jest łowiectwo i jaką pełni rolę, ponieważ jest wciąż potrzebne” – mówi w wywiadzie przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ.


Lato w pełni !

Jesień, zima i wiosna tego roku były wyjątkowo długie, spowodowane sytuacją zdrowotną na terenie nie tylko Polski, ale całej Europy i świata. W końcu doczekaliśmy się upragnionego, długo wyczekiwanego lata, słońca, ciepła i urlopów. Nareszcie odmrożono gospodarki, poluzowano obostrzenia, znów można się swobodnie spotykać, podróżować po kraju i wyjeżdżać zagranicę. Zatem i dla nas – nemrodów – to czas spotkań, wspólnych polowań, realizacji pasji, ale też czas prac w łowisku. To najlepszy okres na remonty i stawianie nowych urządzeń łowieckich. Lato, to czas obserwacji nowego potomstwa dzikiej zwierzyny, ptactwa, roślin i drzew, które wypuszczają nowe liście, rozwijają nowe pędy. Niemniej jednak lato, to też okres wzmożonych spacerów po lesie, czas zbiorów runa leśnego, a tym samym spotkań z dziką zwierzyną. Oto kilka rad dla dzieci i dorosłych, jak zachować się w lesie, aby nie stać się obiektem ataku zwierząt i móc je bezpiecznie obserwować:

1. zachowaj spokój,

2. nie wykonuj gwałtownych ruchów,

3. trzymaj bezpieczną odległość.

4. pod żadnym pozorem nie dotykaj i nie zabieraj młodych zwierząt z lasu. Bardzo często ludzie myślą, że „zwierzęca mama” zostawiła je na pastwę losu. Otóż tak nie jest. Należy oddalić się z miejsca, gdzie znaleźliśmy malca, a jego mama sama do niego wróci i się nim zaopiekuje.

Mamy nadzieję, że te lato będzie dla wszystkich bezpieczne i wrócimy wszyscy cali i zdrowi do domów, swoich zakładów pracy, szkół, czy uczelni.

Udanych urlopów i wakacji !!!


Koleżanki i Koledzy myśliwi, przyjaciele i sympatycy łowiectwa,

W imieniu całego Zarządu Koła życzymy Wam Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.

Darz Bór,
Zarząd Koła


Korzyści z łowiectwa

Poniżej przedstawiamy opracowanie Federacji Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Zachowania Przyrody (FACE) pokazujące korzyści społeczne i ekonomiczne z prowadzenia gospodarki łowieckiej.

1. INWESTYCJE W TWORZENIE I ZARZĄDZANIE SIEDLISKAMI

Myśliwi w całej Europie aktywnie przyczyniają się do zarządzania i tworzenia siedlisk dla szerokiej liczby gatunków.

2. 16 MLD EURO ROCZNEGO WKŁADU GOSPODARCZEGO

Jest wnoszony przez myśliwych, szczególnie do gospodarek wiejskich, gdzie często jest czynnikiem napędzającym lokalną gospodarkę.

3. INWAZYJNE GATUNKI OBCE (IAS) I ZWALCZANIE CHORÓB

Myśliwi pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i kontrolować rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych.

4. ZAPOBIEGANIE SZKODOM W UPRAWACH ROLNYCH I ZWIERZĘTACH GOSPODARSKICH

Poważne i kosztowne szkody w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich są ograniczane i kontrolowane poprzez zrównoważone zarządzanie niektórymi gatunkami przez myśliwych.

5. PROMOWANIE POZYTYWNYCH INTERAKCJI SPOŁECZNYCH

Pomiędzy społecznościami wiejskimi i miejskimi, jak również pochodzącymi z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych, pomaga niwelować podziały kulturowe.

6. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI KULTUROWYCH

Łowiectwo jest istotną częścią dziedzictwa kulturowego wielu narodów, z wieloma indywidualnymi tradycjami i zwyczajami, które są utrzymywane przy życiu dzięki tętniącej życiem społeczności.

7. ZAPEWNIENIE KOEGZYSTENCJI POMIĘDZY LUDŹMI A DZIKIMI ZWIERZĘTAMI

Spokojne i produktywne koegzystowanie ludzi i dzikich zwierząt na obszarach, na których może dochodzić do konfliktów, ma zasadnicze znaczenie dla przyszłego zarządzania i kondycji populacji.

8. ŹRÓDŁO ETYCZNEGO I ZDROWEGO MIĘSA

Mięso z dziczyzny to ekologiczny, zdrowy, etyczny i lokalnie pozyskiwany produkt o niskim wpływie na środowisko.

Źródło: www.face.euDrogie Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Gdyni pragnie złożyć wszystkim myśliwym, sympatykom, ale również przeciwnikom łowiectwa najlepsze życzenia noworoczne. Życzymy przede wszystkim zdrowia, w tym trudnym okresie globalnej pandemii, ale także życzymy Wam sukcesów łowieckich, żeby święty Hubert nigdy o Was nie zapominał, żeby Bór Wam darzył, a nasi krytycy żeby zrozumieli, że łowiectwo było, jest i będzie niezbędne dla równowagi w przyrodzie i jej prawidłowego funkcjonowania. Dziś ktoś nas krytykuje, a jutro kiedy dzik buhutuje mu ogród jest naszym sprzymierzeńcem. Przeciwnik łowiectwa ma wypadek z udziałem łosia i nagle zmienia zdanie, zaczyna uważać, że należy jednak redukować ilość tych ogromnych, ciężkich zwierząt, które powodują kalectwo lub śmierć na drodze.

Przekazujcie swoim znajomym ten wspaniały film mówiący o historii łowiectwa w Polsce, o stereotypach oraz dlaczego ludzie nie lubią myśliwych.
https://www.youtube.com/watch?v=MVaA7wAfTqM&t=1155s

Darz Bór
Zarząd Koła


Koleżanki i Koledzy,

z przyczyn niezależnych od nas Zarząd Koła jest zmuszony odwołać sobotnie Walne Zebranie Sprawozdawcze oraz Zebranie Szkoleniowe. Powodem tej decyzji jest aktualna sytuacja związana z epidemią COVID-19. W dniu 24 września 2020 roku uzyskaliśmy o 15.00 informację (decyzja Wiceministra Zdrowia), że od soboty 26 września 2020 roku cały powiat Kartuski wchodzi do czerwonej strefy. Tym samym chcąc nie narażać nikogo na ewentualne zarażenie wirusem SARS COV 2 postanowiliśmy odwołać nasze spotkanie, bo zdrowie wszystkich jest dla nas priorytetem.

Prawdopodobnie zrobimy zebranie w połowie października, aby przed polowaniami zbiorowymi dokonać przeszkolenia oraz zamknąć rok łowiecki 2019/2020, miejsce oraz data i godzina zostaną ustalone w ciągu kilku najbliższych dni na podstawie informacji o rozwoju sytuacji z koronawirusem.

Darz Bór
Zarząd Koła


Koleżanki i Koledzy,

W dniu 26 września 2020 roku o godz. 14.00 na terenie naszej bazy Hubertówka odbędzie się szkolenie z zakresu zachowania bezpieczeństwa podczas polowania. Obecność obowiązkowa. Podczas szkolenia odbędzie się również Walne Zebranie Sprawozdawcze.
W dziale Regualcje Prawne zamieszczone są aktualne przepisy – Ustawa Prawo Łowieckie z dnia 20 maja 2020 roku.
Darz Bór !


Wspieramy walkę z koronawirusem COVID-19. Członkowie Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Gdyni przekazali kwotę 1000 pln na rzecz zakupu dla szpitali z woj. pomorskiego środków ochronnych.

Darz Bór !


Zarząd Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Gdyni dementuje nieprawdziwe informacje i sugestie zawarte w poście opublikowanym na FB przez Trójmiejski Ruch Antyłowiecki oraz opublikowane na tej podstawie w artykułach na portalach o2.pl, fakt.pl oraz interia.pl. Post ten i napisane na tej podstawie artykuły niszczą dobre imię Koła Łowieckiego mającego ponad 50 letnią tradycję, a także narusza nasze dobra osobiste, jako myśliwych. Poniżej zamieszczamy fakty z polowania, które miało się odbyć:

 1. Zaprzeczamy informacji, że w dniu 18 stycznia 2020 roku odbyło się polowanie w naszym Kole Łowieckim. Zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r., Dziennik Ustaw rok 2019, pozycja: 1782, w § 30 ust. 2 „Polowanie uważa się za rozpoczęte z chwilą zajęcia pierwszego stanowiska przez myśliwego podczas rozprowadzania myśliwych przed pierwszym pędzeniem.” Nasi myśliwi nie ustawili się i nie rozpoczęli pierwszego pędzenia. Po porannej zbiórce myśliwych Prowadzący kierując się rozsądkiem i przede wszystkim bezpieczeństwem myśliwych oraz osób postronnych próbujących zakłócić wykonanie polowania zdecydował się je odwołać.
 2. Zaprzeczamy, że myśliwi byli pod wpływem alkoholu, co sugeruje tekst zawarty we wskazanym poście cyt. „… Panowie łowcy słyną z delikatnej psychiki, odwagi dodawali sobie 40% alkoholem w ilości znacznej. Takie tam hobby, pasja, po prostu kultura łowiecka …” Wszyscy myśliwi byli trzeźwi podczas zbiórki oraz w trakcie przebywania w bazie myśliwskiej, także podczas przyjazdu Policji wezwanej przez Prowadzącego.

Post Trójmiejskiego Ruchu Antyłowieckiego i artykuły zamieszczone na jego podstawie w portalach poniżają nas w opinii publicznej i narażają nas na utratę zaufania, tym samym wypełniają definicję z art. 212 Kodeksu Karnego „zniesławienie polega na pomawianiu o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.” W związku z tym Zarząd Koła wystosował do Trójmiejskiego Ruchu Antyłowieckiego oraz wobec wyżej wskazanych portali pisemne żądanie zaprzestania publikowania nieprawdziwych treści godzących w dobre imię Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Gdyni oraz jego członków. Ponieważ nie usunięto szkalującego nasze dobre imię postu oraz artykułów z portali Zarząd Koła postanowił skierować sprawę do Prokuratury oraz podejmie dalsze kroki prawne w postaci pozwu cywilnego wobec sprawców w/w czynu.

Podkreślamy, że Myśliwi działają zgodnie z prawem, wykonują gospodarkę łowiecką oraz obowiązki nałożone na nich przez Ustawę Prawo Łowieckie oraz rozporządzenia Ministra Środowiska. Działania organizacji pseudo-ekologicznych oraz anty-łowieckich są bezprawne i niczym nie uzasadnione. Członkowie tych organizacji nie znają zasad zarządzania populacjami dzikich zwierząt, w tym zwierząt łownych. Koła łowieckie wykonują plany łowieckie w celu redukcji populacji dzikiej zwierzyny, zapobiegają szkodom rolniczym i leśnym, za które muszą płacić z funduszy koła, a więc składek wpłacanych przez myśliwych. Brak selekcji i redukcji dzikich zwierząt łownych spowodowałby gwałtowny przyrost ich liczebności, tym samym wzrost szkód w drzewostanach, w uprawach rolnych, jeszcze większą liczebność dzików w miastach oraz większą ilość wypadków drogowych.

Z poważaniem
Zarząd Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Gdyni


Koleżanki i Koledzy,

w związku z wprowadzeniem w kole elektronicznej książki ewidencji polowań EPI24 w załączniku możecie pobrać instrukcję obsługi.

Darz Bór
Administrator


  z dniem 01 lipca 2019 roku wprowadzamy Elektroniczną Książkę Ewidencji Polowań. W związku z tym prosimy wszystkich myśliwych o przesłanie aktualnego numeru telefonu wraz z imieniem i nazwiskiem w celu wprowadzenia tych numerów do EKEP. Do 30 czerwca możecie sobie testować wpisy w EKEP i obsługę, ale to jest tylko faza testowa – obowiązują nadal wpisy w książce papierowej.


Koleżanki i Koledzy selekcjonerzy, w załączniku znajdziecie nowe kryteria selekcji jeleniowatych obowiązujące na naszych terenach łowieckich.

Darz Bór


Koleżanki i Koledzy,

Jak zapewne wiecie nastąpiła zmiana ustawy Prawo Łowieckie. Najważniejsze zmiany poniżej, a cały tekst ustawy znajdziecie w dziale Regulacje Prawne.

Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie – USTAWA z dnia 22 marca 2018 r.
– Znowelizowana ustawa stanowi, że właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego będzie mógł złożyć staroście oświadczenie, w którym nie zgadza się na prowadzenie polowań na ich gruntach.
– Nowe przepisy zwiększają także ze 100 do 150 metrów odległość od zabudowań mieszkalnych obszaru, na którym myśliwi będą mogli polować. Polowania będą mogły być też prowadzone w odległości 500 m od miejsc zgromadzeń publicznych.
– W noweli znalazł się też przepis, który zakazywać będzie osobom niepełnoletnim udziału w polowaniach.
– Zgodnie z nowym prawem myśliwi posiadający broń będą musieli co 5 lat przechodzić badania lekarskie i psychologiczne.
– Nowe przepisy zwiększą też nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Ustawa przewiduje, że osoby które współpracowały były funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa w PRL nie będą mogły zasiadać we władzach PZŁ.
– Zgodnie z nowym prawem nie będzie można też wykorzystywać żywych zwierząt w szkoleniach ptaków łowczych i psów myśliwskich.
– Nowelizacja reguluje też kwestie związane z szacowaniem szkód i wypłat odszkodowań. Koła łowieckie będą nadal wypłacały odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę czy w czasie prowadzenia polowania. Myśliwi nie będą jednak sami – tak jak dotychczas – szacować szkód. Będą się tym zajmować komisje składające się z przedstawiciela gminy, zarządcy obwodu łowieckiego i właściciela nieruchomości, na której wystąpiła szkoda. Organem odwoławczym będzie nadleśniczy, a od jego decyzji będzie można odwołać się do sądu.


Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Głównym celem ustawy jest zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia przed rozwleczeniem choroby zakaźnej, zwalczania chorób zakaźnych wśród zwierząt wolno żyjących (dzikich), funkcjonowania organów Inspekcji Weterynaryjnej, a także wprowadzenia sankcji za nieprzestrzeganie zakazów, nakazów i ograniczeń. Zawarte w ustawie zmiany zmierzają do poprawy aktualnej sytuacji epizootycznej w kraju, uniknięcia w przyszłości problemów, jakie obecnie napotyka Inspekcja Weterynaryjna w trakcie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, oraz ograniczenia strat ponoszonych przez hodowców, producentów i cały sektor rolno-spożywczy w związku z wystąpieniem tej choroby.Ustawa dokonuje nowelizacji następujących ustaw:

 1. ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej,
 2. ustawy z dnia 9 czerwca 1997 r. – Prawo łowieckie,
 3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
 5. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Do ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej wprowadzono rozwiązania pozwalające na wykonywanie, na gruntach położonych w pasie drogi granicznej, urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W praktyce umożliwić ma to wybudowanie bariery, która będzie zapobiegała migracji zwierząt wolno żyjących, i tym samym zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby na terenach przygranicznych. Zgodnie z nowelizowaną ustawą, pasem drogi granicznej jest obszar o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej. Ze względów technicznych, w ustawie dopuszczono wykonywanie ww. urządzeń lub budowli także na gruntach położonych poza pasem drogi granicznej. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, uzyska uprawnienie do ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości, przez udzielenie zezwolenia na wykonanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, jeżeli właściciel nieruchomości nie wyrazi na to zgody. W takim przypadku, ustawa odsyła do stosowania przepisów art. 124 ust. 1a-8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dotyczących ograniczenia korzystania z nieruchomości.

Zmiany ustawy z dnia 9 czerwca 1997 r. – Prawo łowieckie mają na celu ujednolicenie zasad, metody i warunków wykonywania polowania i odstrzału redukcyjnego zwierząt łownych w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Zmiana wprowadzana do art. 11 ust. 3 ww. ustawy zmierza do ustanowienia obowiązku współpracy organów samorządu terytorialnego z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, w sprawach związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W dodawanym do art. 29a ustawy z dnia 9 czerwca 1997 r. – Prawo łowieckie ust. 2a wydzierżawiający uzyskał uprawnienie do wypowiedzenia umowy dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia:

 1. po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego albo na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie łowieckich lat gospodarczych;
 2. na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku negatywnej oceny prowadzenia gospodarki łowieckiej przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, wynikającej z postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki na podstawie statutu.

W ustawie umożliwiono także wykonywanie działań polegających na redukcji dzików na terenach miejskich bez użycia broni palnej. Starosta uzyska możliwość wydania decyzji nie tylko o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, lecz również o odłowie wraz z uśmierceniem.

Zmiany dokonywane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej mają na celu:

 1. umożliwienie organom Inspekcji Weterynaryjnej pokrywania wszystkich celowych wydatków związanych ze zwalczaniem danej choroby, a nie tylko tych wymienionych w katalogu określonym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
 2. umożliwienie tworzenia zespołów do spraw dochodzeń epizootycznych, składających się z osób mających specjalistyczną wiedzę z zakresu epizootiologii weterynaryjnej;
 3. określenie zasad wyznaczania lekarzy weterynarii niebędących pracownikami powiatowego inspektoratu weterynarii do wykonywania czynności określonych w ustawie;
 4. wprowadzenie odpowiedzialności wykroczeniowej za naruszenie wynikającego z decyzji administracyjnej nakazu wykonywania określonych czynności koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego lub zagrożenia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia gospodarki narodowej przed poważnymi stratami, przewidując karę grzywny za niewykonanie nakazu.

Zmiana ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ma w szczególności na celu wprowadzenie rozwiązań umożliwiających efektywniejsze zwalczanie choroby zakaźnej w populacji zwierząt wolno żyjących. Do katalogu nakazów, zakazów, które może wprowadzić powiatowy lekarz weterynarii w drodze rozporządzenia – aktu prawa miejscowego, dodano zakaz dokarmiania zwierząt łownych oraz nakazy nałożone na wskazane w ustawie podmioty:

 1. odłowienia zwierząt łownych wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia odłowu oraz postępowania z odłowionymi zwierzętami, w tym ich uśmiercenia;
 2. określonego postępowania z odłowionymi lub wyłapanymi zwierzętami;
 3. poszukiwania padłych zwierząt;
 4. transportu zwłok zwierzęcych do wskazanych miejsc.

W ustawie wprowadzono także zwolnienie od pracy lub wykonywania zajęć służbowych dla osoby wykonującej odstrzał sanitarny zwierząt z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub uposażenia. W ciągu roku kalendarzowego ten czas nie może przekroczyć 6 dni.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Przepisy tej ustawy obowiązują od dnia 16 stycznia 2018 r.


Koleżanki i Koledzy,

w dniu 3 sierpnia Minister Środowiska ogłosił wiele ważnych zmian w prawie łowieckim, w załącznikach znajdziecie pełną treść wydanych aktów prawnych.
Specjalnie dla Was przedstawiłem najważniejsze zmiany w prawie łowieckim w skrócie.

I. W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
Zmiany dotyczą:
jeleni szlachetnych:
– łanie od 1 września do 15 stycznia
– cielęta od 1 września do końca lutego
danieli:
– byki od 1 września do końca lutego
– łanie od 1 września do 15 stycznia
– cielęta od 1 września do końca lutego
dzików:
– dziki – wszystkie cały rok
szakali złocistych:
– od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok. UWAGA !!! na szakale poluje się dopiero od 1 sierpnia 2019r!

II. Minister Środowiska podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany w Regulaminie polowań, dopuszczając do używania przy wykonywaniu polowań w nocy na dziki optycznych urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych. Zgoda obowiązuje wyłącznie na obszarach objętych restrykcjami związanymi z obecnością wirusa ASF (w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim).

III. Minister Środowiska podpisał rozporządzenie zmieniające Regulamin polowań, w którym wprowadza się możliwość wykonywania w jednym obwodzie łowieckim polowania indywidualnego i polowania zbiorowego w tym samym czasie. Takie rozwiązanie jest istotne ze względu na konieczność zwalczania ASF. Pozwoli to na zwiększenie częstotliwości polowań w celu pozyskiwania jak najwyższej liczby dzików, co z kolei ograniczy dalsze rozprzestrzenianie wirusa ASF. Jednocześnie wymagana zgoda dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego na wykonywanie polowania indywidualnego w tym samym czasie co polowanie zbiorowe będzie gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno myśliwych wykonujących polowanie, jak i osób postronnych. Zgoda będzie wyrażana w sytuacjach gdy polowanie indywidualne będzie się odbywać z dala od miejsca wykonywania polowania zbiorowego, co jest zdecydowanie możliwe do wykonania, np. w obwodach łowieckich o dużej powierzchni.

pdf

D2017000148401.pdf

pdf

D2017000148501.pdf

pdf

D2017000148601.pdf

pdf

D2017000148701.pdf


Koleżanki i Koledzy,

Podczas Święta Rogacza w dniu 24 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste wręczenie Albumu 50-lecia Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Gdyni.

Członkowie Koła, którzy nie odebrali albumów proszeni są o kontakt mailowy admin@wojski.gd.pl z Kronikarzem Koła celem uzgodnienia sposobu odebrania albumu.


Koleżanki i Koledzy,

Jeżeli myśliwy bierze dzika na użytek własny, musi dostarczyć do Łowczego koła rachunek lub fakturę od weterynarza za badanie na obecność włośnia.

z poważaniem
Łowczy Koła
Karol Jankowski


Ważne komunikaty

W związku z wprowadzeniem numeracji ambon (na obwodzie 102 ambony już posiadają numery) w przypadku planowanego polowania na ambonie prosimy o wpisanie do książki ewidencji polowań Rejonu oraz Numeru ambony, np. R2 – A6 (Rejon 2, Ambona 6). Wkrótce zostaną ponownie wykonane nowe mapki z aktualną lokalizacją ambon oraz naniesionymi numerami i zostaną umieszczone w skrzynkach. Prosimy również o nie zabieranie mapek ze skrzynek – na obwodzie 102 jedna z map zginęła.


Koleżanki i Koledzy,

W dziale Dla członków znajdziecie aktualny harmonogram polowań zbiorowych z dnia 01 października 2017 roku. Poprzednie zestawienie jest nieaktualne ze względu na brak zgody Nadleśnictwa na polowania zbiorowe na obwodzie 102.

Łowczy Koła
Karol Jankowski


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 października 2016 roku pożegnaliśmy naszego drogiego kolegę, wspaniałego przyjaciela, ś.p. Jana Krefta, który odszedł do krainy wiecznych łowów. Podczas ostatniej drogi, w której  towarzyszyła naszemu koledze także liczna delegacja kolegów myśliwych z naszego Koła, oddaliśmy cześć zmarłemu żegnając go gałązkami świerku. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Zarząd Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Gdyni