Aktualności

Święto Rogacza

Jak co roku, tradycyjnie organizujemy w naszym kole łowieckim „Święto Rogacza”, które odbędzie się w tym roku dniu 24 czerwca 2017 roku o godzinie 14.00 na terenie Hubertówki. Podczas święta odbędzie się uroczyste wręczenie Albumu 50-lecia Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Gdyni.


Koleżanki i Koledzy,

Przypominamy, że od 01 grudnia 2016 roku każdy myśliwy, który upolował dzika ma obowiązek pobrania do probówki próbki krwi i przekazania jej do
badania – dotyczy obwodu 74 i 102. Jeżeli myśliwy bierze dzika na użytek własny, musi dodatkowo dostarczyć do Łowczego koła rachunek lub fakturę od weterynarza za badanie na obecność włośnia.

z poważaniem
Łowczy Koła
Karol Jankowski


Ważne komunikaty

1. Przypominamy Koleżankom i Kolegom, że w okresie polowań zbiorowych zgodnie z uchwałą naszego Koła nie polujemy w danym rejonie, gdzie ma się odbyć polowanie 7 dni przed planowaną datą polowania zbiorowego.

2. W związku z wprowadzeniem numeracji ambon (na obwodzie 102 ambony już posiadają numery) w przypadku planowanego polowania na ambonie prosimy o wpisanie do książki ewidencji polowań Rejonu oraz Numeru ambony, np. R2 – A6 (Rejon 2, Ambona 6). Wkrótce zostaną ponownie wykonane nowe mapki z aktualną lokalizacją ambon oraz naniesionymi numerami i zostaną umieszczone w skrzynkach. Prosimy również o nie zabieranie mapek ze skrzynek – na obwodzie 102 jedna z map zginęła.


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 października 2016 roku pożegnaliśmy naszego drogiego kolegę, wspaniałego przyjaciela, ś.p. Jana Krefta, który odszedł do krainy wiecznych łowów. Podczas ostatniej drogi, w której  towarzyszyła naszemu koledze także liczna delegacja kolegów myśliwych z naszego Koła, oddaliśmy cześć zmarłemu żegnając go gałązkami świerku. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

IMG_1721IMG_1733IMG_1736IMG_1748IMG_1759

Zarząd Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Gdyni