Aktualności

Koleżanki i Koledzy,

w dniu 3 sierpnia Minister Środowiska ogłosił wiele ważnych zmian w prawie łowieckim, w załącznikach znajdziecie pełną treść wydanych aktów prawnych.
Specjalnie dla Was przedstawiłem najważniejsze zmiany w prawie łowieckim w skrócie.

I. W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
Zmiany dotyczą:
jeleni szlachetnych:
– łanie od 1 września do 15 stycznia
– cielęta od 1 września do końca lutego
danieli:
– byki od 1 września do końca lutego
– łanie od 1 września do 15 stycznia
– cielęta od 1 września do końca lutego
dzików:
– dziki – wszystkie cały rok
szakali złocistych:
– od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok. UWAGA !!! na szakale poluje się dopiero od 1 sierpnia 2019r!

II. Minister Środowiska podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany w Regulaminie polowań, dopuszczając do używania przy wykonywaniu polowań w nocy na dziki optycznych urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych. Zgoda obowiązuje wyłącznie na obszarach objętych restrykcjami związanymi z obecnością wirusa ASF (w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim).

III. Minister Środowiska podpisał rozporządzenie zmieniające Regulamin polowań, w którym wprowadza się możliwość wykonywania w jednym obwodzie łowieckim polowania indywidualnego i polowania zbiorowego w tym samym czasie. Takie rozwiązanie jest istotne ze względu na konieczność zwalczania ASF. Pozwoli to na zwiększenie częstotliwości polowań w celu pozyskiwania jak najwyższej liczby dzików, co z kolei ograniczy dalsze rozprzestrzenianie wirusa ASF. Jednocześnie wymagana zgoda dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego na wykonywanie polowania indywidualnego w tym samym czasie co polowanie zbiorowe będzie gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno myśliwych wykonujących polowanie, jak i osób postronnych. Zgoda będzie wyrażana w sytuacjach gdy polowanie indywidualne będzie się odbywać z dala od miejsca wykonywania polowania zbiorowego, co jest zdecydowanie możliwe do wykonania, np. w obwodach łowieckich o dużej powierzchni.

pdfD2017000148401.pdf

pdfD2017000148501.pdf

pdfD2017000148601.pdf

pdfD2017000148701.pdf

 


Koleżanki i Koledzy,

Podczas Świeta Rogacza w dniu 24 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste wręczenie Albumu 50-lecia Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Gdyni.

Członkowie Koła, którzy nie odebrali albumów proszeni są o kontakt mailowy admin@wojski.gd.pl z Kronikarzem Koła celem uzgodnienia sposobu odebrania albumu.


Koleżanki i Koledzy,

Przypominamy, że od 01 grudnia 2016 roku każdy myśliwy, który upolował dzika ma obowiązek pobrania do probówki próbki krwi i przekazania jej do
badania – dotyczy obwodu 74 i 102. Jeżeli myśliwy bierze dzika na użytek własny, musi dodatkowo dostarczyć do Łowczego koła rachunek lub fakturę od weterynarza za badanie na obecność włośnia.

z poważaniem
Łowczy Koła
Karol Jankowski


Ważne komunikaty

W związku z wprowadzeniem numeracji ambon (na obwodzie 102 ambony już posiadają numery) w przypadku planowanego polowania na ambonie prosimy o wpisanie do książki ewidencji polowań Rejonu oraz Numeru ambony, np. R2 – A6 (Rejon 2, Ambona 6). Wkrótce zostaną ponownie wykonane nowe mapki z aktualną lokalizacją ambon oraz naniesionymi numerami i zostaną umieszczone w skrzynkach. Prosimy również o nie zabieranie mapek ze skrzynek – na obwodzie 102 jedna z map zginęła.


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 października 2016 roku pożegnaliśmy naszego drogiego kolegę, wspaniałego przyjaciela, ś.p. Jana Krefta, który odszedł do krainy wiecznych łowów. Podczas ostatniej drogi, w której  towarzyszyła naszemu koledze także liczna delegacja kolegów myśliwych z naszego Koła, oddaliśmy cześć zmarłemu żegnając go gałązkami świerku. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

IMG_1721IMG_1733IMG_1736IMG_1748IMG_1759

Zarząd Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Gdyni